Pályázatok
Sajtóközlemények
Széchenyi 2020
FILMFESZT TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02084

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02084

A kedvezményezett neve: Tisza Mozi Kft.

A projekt címe: FilmFeszt – fesztivál- és médiatörténeti kurzus Szolnokon

A szerződött támogatás összege: 4.992.900.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Tisza Mozi Kft. projektjének célja olyan közösségfejlesztő kulturális program megvalósítása, amely a filmművészet és fesztiválszervezés (filmszemle) iránt érdeklődő szolnoki fiatalok részére kínál ismeretszerzést és cselekvésre ösztönzést is magában foglaló kulturális programot. A közös kreatív alkotás élményekben gazdag közösségépítő ereje hozzájárul ahhoz, hogy a kft. alapításakor meghatározott célok elérhetők legyenek: Szolnok városban a képzőművészet, valamint a film- és médiaművészetek területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok, szakkörök, klubok szervezése, azok létrejöttének segítése, működésük támogatása. A fiatalok bepillantást kapnak a szolnoki kulturális ipar tevékenységeibe, aktív résztvevőivé válnak a nagymúltú Alexandre Trauner filmfesztivál szervezésének. Mindeközben ismeretekkel gazdagodnak az európai filmkultúráról és az élményeken keresztül olyan közösség tagjaivá válnak, amely a szolnoki kulturális szakemberek következő filmes generációját neveli ki.

A projekt során vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadások, fesztivál- és médiatörténeti szakkör (egy fesztiváltörténeti kiadvány megjelentetésével és bemutatásával) és tanulmányút megszervezése adja a szakmai megvalósítás feladatait. Ezeken a tevékenységeken keresztül a tehetséges, művészeti pályát vagy kreatív iparágat választó, vagy az iránt érdeklődő fiatalok közösséggé szervezése, és e közösség tagjaiként a szolnoki kötődésük elmélyítése történik meg.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00061

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00061

A kedvezményezett neve: Tisza Mozi Kft.

A projekt címe: A TISZApART Mozi kulturális és közösségi célú infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 40.000.000.- Ft

A támogatás mértéke: 74,10%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Tisza Mozi Kft. projektjének tárgya a TISZApART Mozi épületének átalakításával a közösségi terek bővítése, a kulturális és közösségi célú szolgáltatások méltó, igényes környezetének megteremtése.

A Tisza Mozi Kft. megalakulása óta foglalkozik filmes ismereterjesztéssel, filmklubok, kis közösségek létrehozásával. Részt vesz olyan programokban, amelyeknek céljuk a helyes életvezetés, a kábítószer használat megelőzése, a szabadidő értelmes megszervezése, eltöltése. Filmkészítési és forgatókönyvíró pályázatokat ír ki fiataloknak, filmes táborokat, kirándulásokat szervez. Segít a fiataloknak megtalálni azokat a kor sajátosságainak megfelelő példaképeket, akik az internetet és az okos telefonokat is tudják értelmesen a személyiségük fejlődése érdekében hasznosítani. A fejlesztéssel érintett ingatlan Szolnok belvárosában, frekventált helyen, a Templom u. 4. szám alatt helyezkedik el. Az ingatlanon található épület a Böhm Henrik és Hegedűs Ármin által 1930-ban tervezett zsidó hitközségi kultúrház, 11560 törzsszámú, 18600 azonosítóval nyilvántartott műemlék épület, a Templom utcával és az Ellmann Elvira utcával párhuzamos épületszárnyakból álló sarokház.

A projekt keretében tervezett átalakítás során a főfunkció változatlan módon megmarad, azt a beruházás nem érinti. Az építési tevékenység során a földszinten a templom utcai bejárat melletti irodák áthelyezésre kerülnek az épületrész eddig üresen álló padlásterének beépítésével kialakuló tetőtérbe. A földszinti irodák helyén felszabaduló terek az Art Café fogyasztóteréhez kerülnek hozzácsatolásra. Az épület nyugati homlokzata visszaállításra kerül a vélt korabeli állapot szerint. A meglévő-befalazott nyílásba újra ablak kerül elhelyezésre, illetve a lapostetős épületrész ablakosztása is rendeződik, az épületrész szimmetrikus megjelenésének visszaállításával. Az épület három homlokzattal rendelkezik. A tradicionális épületrész, a régi mozi épületének egyik jellegzetessége a homlokzatokon U alakban végigfutó eresz. Ez az előrelépő homlokzati korona lehetőséget teremt olyan vonalas lámpatestsor felszerelésére, amellyel a homlokzati szakaszokat súrló fénnyel meg lehet világítani. Ez a megoldás egyedi, igen jellegzetes, és illik az épület stílusához. Az épület műemlék, így mind a tulajdonos, mind pedig a város érdeke, hogy a TiszapArt Mozi frekventált helyen lévő épülete kívül-belül megújulhasson.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00439

A kedvezményezett neve: Tisza Mozi Kft.

A projekt címe: Szolnoki youtuberek

A szerződött támogatás összege: 4.999.225.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A tizenévesek ízlésvilágát, értékrendjük alakulását, magatartás mintáikat a Youtuberek sokkal jobban irányítják, befolyásolják, mint azt feltételeznénk. Mivel az internet hatását kizárni nem lehet az életükből, nagyon fontos, hogy tanítsuk meg őket eligazodni ebben a világban. Indirekt módon mutassuk meg nekik az értékes tartalmakat és segítsünk nekik a káros, semmitmondó, értéktelen felismerésében. Állítsuk példaképként eléjük a műfaj legjobb művelőit, akik jó irányba befolyásolhatják őket az internet használatban és az értékek felismerésében, követésében. Célunk egy olyan szolnoki közösségi youtube csatorna létrehozása, amely képes elérni és hatást gyakorolni a Szolnokon élő tizenéves korcsoportra. A csatornán megjelenő tartalmakat részben az általunk kinevelt fiatalok állítják elő, részben pedig azoktól a közkedvelt szereplőktől rendeljük meg, akik nagy hatással vannak a fiatalokra.

A projekt szakmai tartalma a pályázati felhívással összhangban egy, a fiatalok helyi identitásának megerősítését célzó, közösségfejlesztő és készségfejlesztő, szemléletformáló klubfoglalkozás-sorozat megszervezése és lebonyolítása, amely eredményeképpen létrejön egy szolnoki youtube csatorna, amely igényes, minőségi tartalmat és szórakozást kínál szolnoki fiatalokról szolnoki fiataloknak. A projekt része a csatornán közvetített tartalmak létrehozását segítő informatikai és audio-vizuális eszközök beszerzése is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. november 29.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00439

GINOP-4.1.2-18-2018-00160

A kedvezményezett neve: Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A projekt címe: A TiszapArt Mozi energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 7.750.448,- Ft

A támogatás mértéke: 50%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-4.1.2-18-2018-00160

A projekt tartalmának bemutatása: TiszapArt Mozi energetikai korszerűsítési beruházása során a külső nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése és egy 28,6 kW napelemes rendszer telepítése valósult meg. Az épület energetikai minőség szerinti besorolása a korábbi II állapotról a fejlesztést követően DD energetikai minőség szerinti besorolásra javult. A Templom utca felőli két ablak felújításra került a külső ablakszárny és a tok megtartása mellett, a vízvető cseréjével. A belső ablakszárnyak a tok kiegészítésével cserére kerültek hőszigetelő ablakszárnyakra (a meglévő nyílászáró rajzolatának megtartásával) 4-12-4 hőszigetelő üvegezéssel. Az Ellmann Elvira utca felőli ablakok cserére kerültek az eredeti ablakok osztásrendjének figyelembevételével. Ezen a homlokzaton új nyílászárók kerültek beépítésre. A tetősíkú ablakok Velux GLL 1061 szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel. A Templom utcai főbejárat szélfogója egy automata tolóajtóval került lezárásra. A tolóajtó hőhídmentes alumínium szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel kialakítva. A fűtési rendszer korszerűsítése során automatikával programozható fűtésszabályozás kiépítésére került sor, heti időprogram beállítására alkalmas vezérlés/termosztát beépítésével. A központi vezérlés SIEMENS ALBATROS vezérlődobozzal, a meglévő két párhuzamosan kapcsolt kazán időjárásfüggő telepítésével működtethető, az épület külső hőmérséklettől függő, megkívánt előremenő vízhőfokkal biztosítható hőveszteség pótlásra. Ezen belül az egyedi, az egyes helyiségek egymástól független belső hőmérsékletének biztosíthatósága a fűtőtestekre szerelt termosztatikus szelepek beépítésével érhető el. Hálózatra visszatápláló napelemes rendszer is telepítésre került a tetőfelületre 28,6 kWp teljesítménnyel, melynek éves várható energiahozama 30 586 kWh/év, vagy ezzel egyenértékű.

TOP-7.1.1-H-16-ERFA-19 - Sajtóközlemény

A TISZApART Mozi kulturális és közösségi célú
infrastrukturális fejlesztése
2019.07.05.

A Tisza Mozi Kft. 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyert a mozi épületének felújítására, bővítésére.

A Tisza Mozi Kft. sikerrel pályázott a Kulturális és közösségi célú infrastrukturális fejlesztések című TOP-7.1.1-H-16-ERFA-19 felhívásra, így a TISZApART Mozi helyi védelem alatt álló épülete hamarosan megújul. A beruházás értéke meghaladja az 50 millió forintot.

A mozi épületének külső és belső felújításával a projekt célja a helyi közösség számára szervezett programok infrastruktúrájának biztosítása, a kulturális célú szolgáltatások méltó, igényes környezetének megteremtése, növelve ezzel a szolgáltatások minőségének színvonalát és segítve a közösségfejlesztést.

A projekt keretében a Tisza Mozi tetőterének beépítésével új helyiségek (irodai blokk szociális helyiségekkel és foglalkoztató termek) kialakítása történik meg. A földszinten felszabaduló 2 irodahelyiséggel a meglévő art kávézó alapterületének (mint zárt, belső közösségi tér) bővítése, a Templom utcai főbejáratnál automata tolóajtóval lezárt szélfogó kialakítása, homlokzati felújítás és a külső ablakok cseréje, a moziépület homlokzatának és a moziépület melletti tér és terasz (mint szabadtéri közösségi tér) díszvilágításának kivitelezése a beruházás tárgya.

A fejlesztés eredményeként a moziépület belső tere 146,58 m2-rel bővül; átalakul és megújul a város frekventált helyén lévő moziépület: kialakításra kerülnek olyan terek, amelyek a kiscsoportos foglalkozások, klubok, képzések, „véleményformáló programok” lebonyolítására is alkalmassá teszik az épületet (bővítmény alapterülete: 96,99 m2).
A földszinti közösségi tér kibővítésével (+57,02 m2) pedig nagylétszámú rendezvények, koncertek, pódiumbeszélgetések, konferenciák megszervezésére is lehetőség nyílik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.